Konst

konstgalleri
När har vi nya utställningar?

Aktuell:

INRE LANDSKAP

av Isabella Meret

 i Alvens Ateljé

Isabella Meret född år 2000 i Uppsala har gått på Uppsala Waldorfskola och sedan Hagströmska gymnasiet med modedesigninriktningen. Hon studerar nuvarande på eurytmiutbildningen i ytterjärna för att bli eurytmilärare. Isabella har arbetat som professionell eldartist, ansiktsmålare och med konsthantverk på Alvens Ateljé i Ulva Kvarn och har alltid haft en stor portion kreativitet som hon vill dela med världen.

INRE LANDSKAP

av Isabella Meret

kontakta

Kontakt:

isabella.meret@yahoo.com

mobil: 072 53 542 22

@isabellameret